Strong Girls

Weerbaarheid en Zelfverdediging voor meisjes en jonge vrouwen (13-17 jaar)

Opgave via email of contactformulier.

Uitgesteld! in verband met Coronamaatregelen!

Wat is het doel:

Meisjes/ jonge vrouwen, effectief weerbaarder te maken ten opzichte van ongepast/ongewild gedrag.

Hoe gaan we dat doen, wat houdt dit programma in:
Het trainingsprogramma bestaat uit 10 trainingen van 1 uur, daarin worden afwisselend weerbaarheid oefeningen gedaan en zelfverdedigingstechnieken geoefend. Leren opkomen voor jezelf. Je zelfverzekerder voelen doordat je weet waartoe je in staat bent. Je wordt sterker en je zelfvertrouwen neemt toe. Leren omgaan met de stress die je ervaart als je in een vervelende situatie terecht komt.

Er zijn twee pijlers waarop deze training is opgebouwd:

  1. Weerbaarheid: Weerbaar zijn houdt in dat je weet wanneer je grens is bereikt en deze aangeeft en beschermd, dat je voor jezelf weet op te komen. Door allerlei oefeningen en opdrachten gaan we werken aan houding, stem gebruik, afstand en zelfverdediging.  Leren grenzen aan te geven. Jouw boodschap moet zowel verbaal als non-verbaal met elkaar overeenkomen.
  2. Zelfverdediging: Gaat iemand toch over jouw grens heen en je voelt dat je jezelf moet verdedigen, dan vaardig en effectief. De technieken zijn gebaseerd op het Israëlische zelfverdediging systeem Krav Maga.  Leer jezelf  te verdedigen tegen aanvallen op jouw integriteit, met vaardigheden die het verschil kunnen betekenen.

Door wie:
Jeroen van Mierle:
In het dagelijks leven wijkagent  in Dordrecht. Jeroen is docent Gevaarsbeheersing en Weerbaarheid, docent RTGB en opgeleid aan de TU van Eindhoven, via het bureau  “Op eigen kracht”.  Hij is aangesloten bij de Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing (SRDG). Tevens is hij instructeur Krav Maga en aangesloten bij de I.K.M.O. uit Breda. Hij beoefent sinds 2005 dit  Israëlisch zelfverdediging systeem.  
Artikel 11 Grondwet Lichamelijke Integriteit: 
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Voorlopig door Corona uitgesteld!

De cursus duurt 10 weken van 1 uur. Start medio 2021 bij voldoende aanmeldingen. Dag en tijdstip moet nog worden bepaald.
Kosten zijn € 100,00 en deze kunnen in 2 termijnen betaald worden, d.m.v. een automatische machtiging. 

  • Stichting Leergeld Drechtsteden: 
  • Kan u als ouder(s) een ondersteuning in het lesgeld geven, zodat uw dochter of zoon aan deze cursus kan deelnemen.

Neem contact op