Strong Girls

Weerbaarheid en Zelfverdediging voor jonge meiden (13-17 jaar)

Wat is het doel:

Meisjes/ jonge vrouwen, effectief weerbaarder te maken ten opzichte van ongepast/ongewild gedrag.

Hoe gaan we dat doen, wat houdt dit programma in:
Het trainingsprogramma bestaat uit 8 trainingen van 1 uur, daarin worden afwisselend weerbaarheid oefeningen gedaan en zelfverdedigingstechnieken geoefend. Leren opkomen voor jezelf. Je zelfverzekerder voelen doordat je weet waartoe je in staat bent. Je wordt sterker en je zelfvertrouwen neemt toe. Leren omgaan met de stress die je ervaart als je in een vervelende situatie terecht komt.

Er zijn drie pijlers waarop deze training is opgebouwd:

 1. Weerbaarheid: Weerbaar zijn houdt in dat je weet wanneer je grens is bereikt en deze aangeeft en beschermd, dat je voor jezelf weet op te komen. Door allerlei oefeningen en opdrachten gaan we werken aan houding, stem gebruik, afstand en zelfverdediging.  Leren grenzen aan te geven. Jouw boodschap moet zowel verbaal als non-verbaal met elkaar overeenkomen.
 2. Zelfverdediging: Gaat iemand toch over jouw grens heen en je voelt dat je jezelf moet verdedigen, dan vaardig en effectief. De technieken zijn gebaseerd op het Israëlische zelfverdediging systeem Krav Maga.  Leer jezelf  te verdedigen tegen aanvallen op jouw integriteit, met vaardigheden die het verschil kunnen betekenen.
 3. Veiligheid  tijdens de les: 4 OGEN principe, bij elke trainingsavond zal 1 ouder gevraagd worden om de les bij te wonen
  Artikel 11 Grondwet Lichamelijke Integriteit: 
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Door wie:
Jeroen van Mierle:

Jeroen is docent Gevaarsbeheersing en Weerbaarheid, docent RTGB en opgeleid aan de TU van Eindhoven, via het bureau  “Op eigen Kracht”.  Krav Maga instructeur sinds 2010. Hij is aangesloten bij de Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing (SRDG).  Tevens wordt Jeroen geassisteerd door Lisa Hoogwerf, al 9 jaar beoefend zij Krav Maga en is zeer vaardig.

Start op dinsdag 27-08-2024

De cursus duurt 8 weken, trainingen van 1 uur. 
Kosten zijn € 115,00 en deze kunnen in 2 termijnen betaald worden, d.m.v. een automatische machtiging. (2e kind € 85,00)

 • Stichting Leergeld Drechtsteden: Kan u als ouder(s) een ondersteuning in het lesgeld geven, zodat uw dochter(s) aan deze cursus kan/kunnen deelnemen.
 • Start in 2024 is: dinsdag 27-08-2024 - 19.00 -20.00 uur
  03/10/17/24 sept. 01/08/15 okt. 2024

Wij streven ernaar om de groepsgrote op maximaal 10 -12 personen te houden. Bij meer aanmeldingen gaan we de groep splitsen op leeftijd. Na deze cursus kan uw dochter 1 maand gratis meedoen bij de reguliere Krav Maga lessen. Voor verdere informatie, zie onderstaande button.

Neem contact op