Waarom I.K.M.O

In het verleden waren wij als Krav Maga school aangesloten bij Amerikaanse organisaties. De afstand bleek letterlijk een oceaan te ver te zijn. Sinds 2015 zijn wij aangesloten bij I.K.M.O., Impact Krav Maga Organisation, gevestigd in Breda. Het grootste voordeel is korte lijntjes, maar nog belangrijker een organisatie die doet wat hij zegt. Zie hieronder in het kort de Visie van de IKMO en waar ook wij, Safety and Selfdefense voor staan!

Hoofdinstructeur I.K.M.O., Ernie van Gorp
Hoofdinstructeur I.K.M.O., Ernie van Gorp

VISIE

2018 Een jaar waarin we de IKMO en de daarbij aangesloten scholen goed op de kaart willen gaan zetten. Met een duidelijke boodschap, namelijk dat 'hier' het echte Krav Maga wordt gegeven.

Je komt in bedreigende situaties niet weg met een simpele zelfverdedigingstechniek. In de meeste gevallen krijg je ook te maken met een staand gevecht (stoten en trappen) en/of een grondgevecht. Wij – als IKMO scholen – bieden opties om daar mee om te gaan. We zien al te veel bonden die een zo 'mainstream' mogelijke vorm van Krav Maga aanbieden. Alles om maar zoveel mogelijk leden te trekken en te kunnen zeggen dat ze de grootste bond zijn. Maar, in hoeverre leren hun leden zich ook echt te verdedigen.

We zijn er klaar mee dat het Krav Maga bij sommige vechtsporters te boek staat als 'Krap Maga'. We snappen het als we zien hoe er bij anderen getraind wordt. Maar niet bij ons! Back to the roots! We onderwijzen het Krav Maga waar het voor bedoeld is. Als zelfverdediging. En ja, daar hoort kunnen vechten gewoon bij. Gelukkig zijn wij niet de enigen die deze boodschap verspreiden. Mensen als Lior Offenbach en Ryan Hoover laten hetzelfde geluid horen, maar dat geluid wordt steeds luider en duidelijker. Laat 2018 het jaar zijn waarin die boodschap nog duidelijker hoorbaar wordt.

PATCHES EN PASPOORTEN

Vanaf 2018 gaan we werken met patches en paspoorten. Voor ieder Instructor Level en ieder Practitioner Level is er een aparte patch. Bedoeling is dat deze op de broek geplaatst wordt. Een patch wordt ontvangen zodra men het landelijke examen heeft afgelegd (en daar voor geslaagd is). De kosten van de patch zijn verwerkt in de kosten van de instructeursopleidingen en de landelijke Practitioner examendagen.

De paspoorten worden eenmalig verstrekt en kosten € 7,50 per persoon. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. In het paspoort kunnen alle progressions en seminars bijgehouden en afgetekend worden. Voor deelname aan een landelijk IKMO Level examen is het nodig dat de student de vereiste progressions heeft doorlopen en dat deze zijn afgetekend door de eigen instructeur. Het paspoort dient meegenomen te worden naar het landelijke examen. Indien geslaagd voor het level zal de IKMO hoofdinstructeur dit aantekenen in het paspoort.

Kosten deelname aan Progressions en landelijke examens
Per jaar staan er 3 progressions tests op het programma (één aan het eind van ieder blok). Deze progression tests worden afgenomen in de eigen school. We willen graag de kosten voor deze progressions uniformeren zodat iedere school eenzelfde bedrag doorberekend aan de eigen studenten voor deelname aan de progression. We hebben de kosten voor een progression test vastgesteld op € 20,00 per persoon.

De kosten voor het landelijke level examen bedragen € 35,00 per persoon. In dat bedrag is inbegrepen een diploma, een level patch en een IKMO shirt.

Voorbeeld patch

Voorbeeld Patch